ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินประจำสถานประกอบการ

ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินประจำสถานประกอบการ

Company Emergency Response Team

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะด้านการผจญเพลิง กู้ชีพ กู้ภัยให้กับทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินของบริษัท
 2. เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่เป็นทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินของบริษัท สามารถใช้เทคนิคต่างๆจากการเรียน นำไปใช้ประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
 3. เพื่อให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินของบริษัท
 2. จป.ทุกระดับ
 3. พนักงานผู้สนใจ

ระยะเวลาอบรม  1 วัน

1 comments for "ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินประจำสถานประกอบการ"

 1. สวัสดี นี่คือความเห็น
  เพื่อเริ่มการจัดการ การแก้ไขและลบความเห็น โปรดเข้าไปที่หน้าจอความเห็นในหน้าควบคุม
  รูปประจำตัวผู้แสดงความเห็นมาจาก Gravatar

Leave Comments

Scroll