ประวัติบริษัท (Company Profile)

D-Safety Center Co., Ltd.

บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัย  การป้องกันและระงับอุบัติภัยและการจัดการสารเคมี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 400 บริษัท ทั่วประเทศ อาทิ เช่น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) , บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นต้น  โดยหน้าที่สำคัญของ ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ คือ การให้บริการอบรมความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการสารเคมี และงานที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้บริการซื้อ-ขายอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย

D-Safety Center was founded by a group of executives and academics with expertise in the field. And accident prevention and safety engineering. This time the good., D-Safety Center has earned the trust of many customers, business groups such as the Coca cola Group Company., Ajinomoto (Thailand)., Green spot Co.,Ltd , CAT Telecom  is the leading provider of communications services and agencies in the region the state.
The key function of the D-Safety Center is to provide a better safety – fire and safety equipment. Training and consulting services for safety in the workplace. Environmental management.

บริษัท ดี เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นสมาชิกสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA  สมาชิกสมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเซีย APFA  สมาชิกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) สมาชิกทีมฉุกเฉินแห่งชาติ / D-Safety Center Co.,Ltd. is a member Fire and Rescue Association:FARA , Asia Pre-hospital and Fire Rescue Federation Association. : APFA , THE SAFETY AND HEALTH AT WORK PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND) , Emergency Response Team of Thailand.

1618519_472731506162386_1202946942_n
FB_IMG_1472381536677
logo dsc
Scroll