ผลงานการฝึกอบรม References

หลักสูตรดับเพลิงภาคภาษาอังกฤษ

หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัย

Fire Fighting Training Course

10423342_590856581016544_2394087887869980847_n

เทคนิคการผจญเพลิง

Technical Firefighting

ดับเพลิงขั้นสูง

ดับเพลิงขั้นสูง

Advance Firefighting

349046

อบรมความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่

Safety training for general employees And a new employee

DSC กู้ภัยตัดถ่าง (1)

การกู้ภัยยานพาหนะ 

Vehicle Extrication Training

12923202_792822760819924_4004102005728843332_n

ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินประจำสถานประกอบการ

Company Emergency Response Team

ความปลอดภัย บนที่สูง 19082560@ Waste Management Siam Co.,Ltd (4)

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

Scroll